carrera matemàtica 1

Els estudiants de 2n d’ESO, han fet una carrera matemàtica. I com s’ha fet això?

En primer lloc, la classe s’ha distribuït en quatre equips diferents, a continuació un estudiat de cada equip s’ha ficat en la línia d’eixida i quan la professora ha comptat fins a 3, aquests quatre alumnes han apretat a córrer cap a l’altra banda del pati, on han agafat un full doblegat i han tornat corrents cap on estava la resta dels membres del seu equip. En el full s’amagava una prova de lògica, d’enginy, de càlcul,… és a dir, un repte matemàtic, que han hagut de resoldre entre tots els membres de l’equip.

Una volta resolt el primer repte, un dels estudiants de l’equip havia de tornar a l’altra banda del pati a arreplegar el següent full amb el segon repte i es repetia la mateixa operació. Així fins tindre tots els reptes resolts.

L’equip que ha resolt més reptes i en menys temps, ha segut el vencedor!

Aquesta activitat ha segut pensada per a motivar els alumnes, aconseguir una actitud més positiva cap a les matemàtiques, contribuir a la millora de l’habilitat de llegir atentament i reflexionar en enunciats i aprendre a participar en equips de treball per aconseguir objectius comuns, tal i com diu el currículum d’ESO.

Enhorabona als vencedors Marc, Manel, Javier, Inma, Macarena i Noa.

trabajando carrera matemática

grupos carrera matemática calculando carrera matemática trabajo en equipo, carrera matemática trabajando carrera matemática calculando, carrera matemática a por los retos, carrera matemática carrera, retos, carrera matemática equipo cn retos, carrera matemáica pensando, carrera matemática equipos carrera matemática