Els alumnes de primer d’ESO han fet una depuradora casolana seguint els procediments bàsics  que es fan en qualsevol gran depuradora: decantació i filtració.


Les imatges mostren com l’aigua bruta deixada en repòs decanta les partícules més pesades al fons i permet, per tant, la seua separació.

La filtració s’ha feta mitjançant un filtre de cotó en pèl, graves de diferents mides i sorra.

 

Amb aquest experiment se posen en pràctica els coneixements adquirits en l’assignatura de biologia i es fa ús del laboratori.