Per que l’experiència és la base de l’aparenentatge, a La Salle eduquem per a que l’aprenentatge dels nostres alumnes siga significatiu, motivador i cooperatiu.
Per això, els alumnes de primer d’ESO en l’assignatura de Biologia han anat al laboratori per tal de dissecionar un peix ossi, una part de la matèria.
Les pràctiques al laboratori sempre ajuden als nostres alumnes a comprendre millor el que han vist, a analitzar i observar detalls que en teoria poden resultar poc atractius, però que en una dissecció no només resulten interesants sinó que, a més a més, afavoreixen la curiositat intel·lectual i l’interrelació de conceptes.
A la vista està…