Els alumnes de tercer de secundària han fet una de les pràctiques de laboratori més esperades del curs: la disecció del cor i els pulmons d’un be.
Començaren observant l’anatomia externa dels òrgans per tal de reconèixer les diferents parts estudiades en l’assignatura de biologia.
Després van fer el que més els agrada, bufar amb un tub per la tràquea per tal de simular els moviments d’inspiració i expiració i finalitzaren disseccionant els òrgans per poder observar l’anatomia interna.