Llegint un codi QR

Alumnes realitzant l'activitat

El uso de los iPads como fuente de motivación en Educación Física

Alumnes posant en el lloc indicat en un dels codis

La imatge de Sant Joan Baptista de La Salle amb un Codi QR

Equip buscant el cpdi QR

L’Educació física en iPad és possible.

Els alumnes de 4t i 5è de la Salle d’Alcora, com va fer l’heroi Heracles a l’antiguitat, o més recientment Aterix en un dels seus còmics,  han realitzat una gimcana  de dotze proves en la que havien d’anar encontrant codis QR amagats pel pati del col·legi, llegir-los en l’iPad i realitzar la prova que el codi QR els proporcionava.

Per tal de motivar als alumnes i fer-los partícips de les noves tecnologies també en educació física, ensenyant-los a usar-les i treballant la competència digital, s’han generat dotze  codis QR amb diferents proves com per exemple, fer-se una fotografia amb l’estàtua de la Salle, gravar un vídeo fent 30 passes en els balons sense que caiga la pilota a terra, fer-se una foto on està escrit “Educació Física” al pati…

Abans de la classe, el mestre ha amagat per tot el pati del col·legi els codis QR. A continuació, per equips, han cercat els codis QR, els han llegit amb l’iPad i han realitzat la prova corresponent. En cada prova, un del grup ha fet de “càmera” mentre la resta del grup han fet l’activitat o de “models”. Al finalitzar cada prova, els alumnes tornaven a buscar els codis fins completar-los tots.

Mitjançant aquesta activitat a més a més de passar una estona molt entretinguda i divertida, s’han acomplit els següents objectius del currículum:

  • Utilitzar el cos per a canviar de posició, sentit i direcció en la realització d’una activitat individual d’orientació, ajustant-ho als paràmetres espaciotemporals establits.
  • Realitzar, aplicant les tècniques adequades, activitats físiques i jocs com senderisme, orientació, en parcs pròxims al centre escolar o llocs no habituals respectant l’entorn i els materials.
  • Buscar i seleccionar, amb supervisió informació en diferents mitjans sobre temes d’interès de l’àrea per a compartir-la, planificar i desenvolupar tasques utilitzant els diferents recursos de forma crítica i responsable.

i continguts

  • Relació de l’espai i el temps en la realització de l’activitat física.
  • Noció d’intervals: temps entre accions.
  • Organització espaitemporal en espais pròxims.
  • Jocs de repte i aventura al pati o al gimnàs com circuit d’obstacles, gimcanes, escalada.
  • Jocs i activitats de rastreig, de pistes.
  • Utilitzar ferramentes digitals de busca i visualització aplicant estratègies de filtrat senzilles (diferents buscadors i repositoris, opcions de filtrat dels llocs web, etc.) i configurant les seuescaracterístiques més usuals (organització, filtrat, seguretat, etc.) en dispositius de les TIC per a obtindre informació entre altres.

En un món on les noves tecnologies i el sedentarisme estan guanyant-li la partida a l’activitat física i la salut, pot parèixer que les aquestes i l’Educació Física estan renyides, però amb un poc d’imaginació, es poden realitzar activitats tan divertides i mogudes com aquesta, en la que els iPad ajuden i motiven a moure’s i realitzar activitat física.