El arquitecto municipal y la arquitecto técnico, respondiendo preguntas de los alumnos de 3º de ESO que deben realizar un proyecto de edificación en l'Alcora.

Els alumnes de 3r d’ESO han començat un projecte per a aquest curs a l’assignatura de Tecnologia anomenat “No et faces el niu a la voreta del riu” . Es tracta de fer una maqueta d’una casa a escala 1:50 en grups cooperatius, decorar-la, fer algun element que utilitze un mecanisme, com per exemple, una porta de garatge automatitzada electrificada.

Tanmateix, com en la realitat,  abans de començar a construir, és important saber on es pot i on no pot fer-se.  És per això que els alumnes han de conèixer quins llocs són els més adients i els permisos i riscos que necessiten i hi poden trobar. Les administracions i els governs són els encarregats de legislar per a que, per exemple, una indústria d’obtenció d’acer no s’hi alce enmig d’un poble, o un bloc de pisos estiga envoltat  de terres de conreu, o no es construïsca en llocs on hi poden succeir riuades. L’ordenació del territori (PGOU), depèn, per tant, de les diferents administracions que han de vetlar per a que la legislació s’acomplisca.

Per poder conèixer-ho millor i de primera mà, l’arquitecta municipal Silvia Segura i l’arquitecte tècnic Pepe Milanés s’han desplaçat al nostre col·legi per tal d’explicar i contestar les preguntes que els alumnes tenien preparades. Els dos  tècnics han explicat que és el PGOU, per a què serveix, com es qualifica el sòl en el PGOU, les llicències necessàries abans de construir, i què s’ha de fer una vegada acabada la construcció de l’habitatge.

El projecte que se’ls ha encomanat als equips és el següent: cadascún d’ells és “ propietari” d’un terreny/ parcel·la a una zona del poble on han de fer la seua vivenda, però no la poden fer com vulguem, hi ha unes ordenances que acomplir i han de sol·licitar els permisos a l’Ajuntament, seguint un model d’instància i els requisits per a que els ho aproven.

En definitiva, els alumnes han après que no es pot fer tot el que es vol amb el territori, que hi ha una sèrie de normatives, que, a més, algunes mantenen relació amb altres matèries de riscos naturals, de tipologies de terrenys, de convivència… pel qual el projecte, tot i ser de tecnologia té una part interdisciplinar important en la que també es treballen continguts apressos d’altres matèries, així com valors necessaris per a la convivència i respecte al medi i a l’entorn; tot molt útil per a veure com els coneixements impartits a l’escola són importants quan es posen en pràctica .

Moltes gràcies a l’Ajuntament de l’Alcora, i en especial a  Silvia i a Pepe   per ajudar-nos en esta primera part del nostre projecte.