El repte de materialtizar idees.

Les impressores 3D estan de moda, tanmateix no és per això que, en La Salle de L’Alcora, es va pensar, sinó que per tal de materialtzar un projecte que alhora siga capaç de materialitzar, valga la redundància, projectes i idees de professors i alumnes.

El primer repte ha sigut involucrar a l’alumnat en aquest projecte, en fer-lo seu i per a aconseguir-lo els hem incitat a montar-la.

Un projecte innovador de l’assignatura de Tecnologia.

El seu muntatge requereix molt de treball en equip i molta precisió. Els alumnes de 4t d’ESO són els encarregats de donar-li forma i servei a aquest repte: el projecte impressora 3D.

Algú pensava que els nostres alumnes no serien capaços de montar-la? A l’hora que munten la impressora, els estudiants estan redactant l’informe tècnic corresponent (llistat de materials, llistat d’eines, diari, manual d’instruccions, etc…) perquè siga un treball, realista, ben complet i profitós per a ells, interrelacionant habilitats tècniques i continguts.

Una volta estiga construïda, hauran d’aprendre a programar-la amb Arduino per saber-la emprar; també hauran de conéixer un programari de disseny com és l’Autodesk per tal d’imprimir-les, és a dir, dur a terme la materialització de peces ideades.

ECABP com a basse metodològic de l’aprenentatge.

El treball cooperatiu bassat en projectes (ECABP) aporta grans beneficis en el procés d’adquisició de les competències claus (competència social i cívica, competència de comunicació lingüística, competència matemàtica, competència en ciència i tecnologia, competència digital, competència d’aprendre a aprendre i competència espiritual).

Una volta la impressora estiga acabada i funcionant, la seua principal aportació serà la de materialitzar les idees dels estudiants en objectes reals,

. Tanmateix aquesta impressora no només estarà pensada per als alunes de tecnologia, sinó que estarà a disponiblet per a qualsevol matèria i per tant per a tot l’alumnat de qualsevol etapa. El projecte TAC de centre intenta posar la tecnologia a  l’abast de tots com a eina de futur dintre de les metodologies actives d’aprenentatge que s’empren a La Salle, com per exemple són els projectes.

Tal volta, en un futur no tan llunyà,  el Betlem del centre, per exemple, es dissenye per alumnes, l’imprimisquen els alumnes d’ESO, el policromen i el monten els d’infantil i primària; o tal volta els estudiants de segon d’ESO estudien l’edat mitjana dissenyant també un monestrir, una catedral o una ciutat, seran capaços de materialitzar-los i donar-los a conèixer a alumnes d’altres etapes; pot ser també, els alumnes d’infantil o primària, puguen materialitzar de forma creativa dissenys o conceptes que per a ells sigue abstractes, amb l’ajuda d’alumnes de secundària; serà què…