Reunions de pares

Durant aquests primers dies d’octubre s’han dut a terme les reunions amb mares i pares del centre. El dia 3 d’octubre ho vam fer amb les famílies d’Educació Primària i el dia 4 amb les d’Infantil i Secundària. Tot i que les reunions van ser per classes amb els tutors, l’inici va ser comú al polifuncional […]