Els fractals

Els fractals

Saps què són els fractals? Als anys 70 es començà a estudiar en matemàtiques els anomenats objectes fractals, que de manera simple es poden interpretar com objectes que es repeteixen a ells mateix independentment de l’escala utilitzada per observar-los. Per molt que...