Construïm ponts, obrim portes, fomentem relacions.

Amb aquest projecte, construïm ponts, que els alumnes de segon d’ESO van fer a l’assignatura de tecnologia, els alumnes van aprendre què és una estructura i van comprendre que el conjunt és una unitat forta formada per altres parts més frèvoles.

A La Salle ens organitzem en ECA (Estructura Cooperativa d’Aprenentatge), per això els nostres alumnes s’acostumen a treballar en equip durant tota la seua vida escolar i d’aquesta manera estimulem la convivència com diu el nostre caràcter propi. Les classes estan, per tant, organitzades en equips base heterogenis en els que els alumnes saben que cadascun d’ells és clau, com a membre de l’equip, per aconseguir els objectius que se’ls exigeixen. En aquest sentit, cada equip va construir un pont, amb unes mesures determinades que la professora va donar i un nombre determinat de fulls,  70 fulls per a ser exactes.

Com tot projecte arquitectònic, ela alumnes havien d’incloure una memòria que explicara el procés de construcció, eines i materials emprats, esbossos, plànols acotats, pressupost…

Acabats de construir, ela alumnes, com en la realitat, van fer les proves de càrrega per comprovar la seua resistència, van posar pes damunt dels ponts que van ser capaços de suportar 18 kg sense deformar-se. Comprovada la seua resistència, calia comprovar, a més a més, si la seua fortalesa augmentava a l’unir tres estructures, i aquest va ser el resultat.

L’esctructura com a metàfora d’organització educativa.

Sembla increïble, però cert, el que poden suportar els fulls de paper en una estructura ben  dissenyada i composta. De la mateixa manera, en La Salle entenem l’escola com el lloc on eduquem amb valors; l’escola lasal·liana és evangelitzadora no adoctrinadora i creem que la millor manera d’educar en l’exemple és posar en pràctica els coneixements teòrics que s’han aprés. Educar amb l’exemple, ens permet, a més a més, confeccionar tot un procés d’aprenentatge on els valors i les habilitats van adquirint-se en cada projecte, unitat, matèria o moment al centre.

Com una estructura formada per diferents elements de dureses diverses, l’assemblatge dels mateix, junts i per associació, creen una unitat. En aquest sentit els alumnes en aquest projecte no sols han assolit els coneixements necessaris sobre les estructures, sinó que han treballat en cooperatiu, han esbossat, projectat, construït i presentat les seues construccions