La creativitat com a qualitat.

Durant tota la vida escolar a La Salle eduquem per a que els nostres alumnes siguen creatius. La creativitat és una habilitat que s’educa i que a La Salle treballem, des dels nostres Programes La Salle (PLS), en totes les etapes, de tal manera que desenvolupem, en certa manera també, que els nostres alumnes siguen també emprenedors i capaços materialitzar les seues idees.

Amb aquest propòsit de fomentar l’empreneduria i la creativitat, a l’assignatura d’economia, els alumnes de 4t d’ESO, durant la segona quinzena del mes de gener, han presentat un projecte sobre la creació d’una empresa. Al cap i a la fi, seguint el fil conductor de tota la seua vida escolar a La Salle, es pretén que els alumnes siguen els principals actors del procés ensanyament-aprenentage on el professor els guia, però veritablement són ells els que duen endavant els projectes que tenen com a finalitat la consecució de coneixements teòrics i habilitats que els servisquen per a la vida.

SER EMPRENEDOR.

Els alumnes van triar els projectes que lliurement van escollir, van planificar els temps per a la seua creació, s’organitzaren, el presentaren i, a més a més, el van avaluar.

Per tal de poder obrir les portes de la seua empresa, calia que tingueren en compte vàries premises: el pressupost amb les despesses adients, anàlisi del context i l’entorn, el seu mercat, un DAFO, estètica i disseny (imatge), el nom i logotip…

veritablement el resultat final va ser molt interessant; van analitzar el funicionament del mercat, van a prendre a organitzar-se i acomplir cronogrames i han demostrat que han sigut capaços d’assolir els objectius establerts en un primer moment.

Durant el procés de la investigació s’ha comprovat com els alumnes eren  capaços de ser emprenedors, és a dir, tenien la capacitat d’asumir riscos i responsabilitats, perquè per a ser emprenedor cal:

  1. Tenir capacitat d’adaptació als canvis, veure les necessitats que s’hi troben a l’entorn i donar-ne resposta.
  2. Estar motivat i posar en pràctica el que es proposa, ser líder.
  3. Tenir un coneixement amb anàlisi del context.
  4. Ser capaç d’organitzar-se, planificar-se, assumir riscos i ser perseverant (esforçar-se).

 

A continuació, vos deixem algunes imatges de l’exposició a classe del que s’ha emprés.