L’alumnat de 2n i 4t d’ESO ha realitzat al nostre centre el taller del programa “Som imprescindibles”, impartit per una psicòloga especialista de Conselleria, en coordinació amb el Departament d’Orientació i l’Equip Directiu. Aquest programa pretén millorar el benestar emocional de joves i adolescents per a què siguen capaços de mantenir unes relacions personals òptimes i tinguen esperança cap al seu futur i el sentit de la vida.