Retos del mes de noviembre

Retos del mes de noviembre

En un espectáculo de magia, el gran mago me ordenó: piensa un número cualquiera. Súmale 3. Multiplica el resultado por 2. Réstale 8. Divide por 2 Me preguntó: ¿Cuánto te da? Yo le contesté:  Me da 54, y él me dijo, inmediatamente:       – El número que cogiste era 55...
Primers auxilis per als alumnes de 3r ESO

Primers auxilis per als alumnes de 3r ESO

Els primers auxilis són l’atenció més immediata i provisional que es dóna a una persona accidentada o malalta abans de ser atesa en un centre sanitari o per professionals experts dels equips d’emergències. Davant situacions d’emergència en les quals ocorre...
Dissecció d’un peix a biologia

Dissecció d’un peix a biologia

Per que l’experiència és la base de l’aparenentatge, a La Salle eduquem per a que l’aprenentatge dels nostres alumnes siga significatiu, motivador i cooperatiu. Per això, els alumnes de primer d’ESO en l’assignatura de Biologia han anat...