Primers auxilis per als alumnes de 3r ESO

Primers auxilis per als alumnes de 3r ESO

Els primers auxilis són l’atenció més immediata i provisional que es dóna a una persona accidentada o malalta abans de ser atesa en un centre sanitari o per professionals experts dels equips d’emergències. Davant situacions d’emergència en les quals ocorre un esdeveniment inesperat  es necessita que actuem ràpidament i de forma eficaç  per tal de […]