La història com a font de recursos educatius.

Tots els pobles tenim la nostra història, el nostre patrimoni i la nostra cultura que s’ha anat construint —i continuem construint com a ciutadans actuals— al llarg dels segles, des de que per primera vegada van assentar-se els primers pobladors.

A la península Ibèrica un dels llocs  més destacats des del punt de vista històric és la ciutat de Sagunt que, per la seua situació estratègica, la proximitat a la mar i els seus camps fèrtils que banya el riu de Morvedre —actualment conegut com Palància—, conserva una gran diversitat de restes patrimonials que evidencien la seua important història mil·lenària.

Sagunt un exemple per conèixer història, art i societat.

Amb aquest objectiu, els cursos de 5é i 6é de primària han realitzat una visita cultural a la ciutat de Sagunt. Al MUHSAG (Museu Històric de Sagunt) els alumnes han visitat un edifici medieval —la casa del mestre Penya— que conserva tant escultures, com un conjunt de restes de ceràmica, paviments de marbre romà i altres eines d’època romana i íbera, així com les pintures murals de la casa tant d’època medieval com moderna.

Seguidament el grup ha visitat una de la juderia més importants de l’antic Regne de València des del segle XIV fins a l’expulsió dels jueus a finals de segle XV. Els alumnes van pasejar pel seu traçat urbà, entrant i eixint d’ella pels diferents portals que separaven el barri jueu del cristià, com si una ciutat estiguera dins d’altra.

De la juderia es pujà al teatre romà, l’edifici més emblemàtic i conegut de la ciutat. Els alumnes van aprendre que la seua tipologia respon més a la tradició grega que a la romana, van pasejar pels vomitoris i recórrer la càvea des d’on van evidenciar que els romans donaven una gran utilitat a les matemàtiques. Des de l’escenari, una monitora, ho demostrà doncs, tot i la magnitud de l’edifici, sense micròfons, des del lloc més alt del teatre —el lloc on estaven les classes socials més baixes—, es podia escoltar tot allò que es parlava a l’escena. El coneixement matemàtic aplicat a les proporcions del teatre i l’ús de la tecnologia de l’època permetia amplificar la veu dels actors, com en l’actualitat.

Després del teatre es pujà al castell de Sagunt, des d’on es pogué veure, en un simple colp d’ull el per què Sagunt està en un lloc estratègic, a prop de la mar i de la ciutat de València i amb això el per què diferents pobles van intentar conquerir-lo al llarg de la seua història, entre altres el cartaginés Aníbal.

Per acabar la jornada, després de dinar i escoltar una mascletà —Sagunt gaudia de les festes falleres—, els alumnes van fer diversos jocs educatius a la Glorieta (plaça del Cronista Chabret).

A La Salle considerem les eixides educatives com una font d’aprenentatge transversal i vital en el procés educatiu en el que, a més de coneixements, els alumnes, s’enriqueixen de la diversitat cultural dels entorns que visitem. És per això que des de les diferents etapes, es té molta cura en la seua programació i la seua realització.